Standard

Kampanj

Jag befinner mig på Stockholms gator för att göra en kampanj mot penningtvätt. För att få mer information besök Stoppapenningtvatt.nu! Foto: Anneli Larsson


KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE EN STÖRRE VERSION!

En rapport till samhället

demokratiOchByråkrati

Demokrati och byråkrati i fokus

demokratiOchByråkrati

Democratic Solution, instead of Bureaucratic

Democratic_Solution2

Tio aspekter av oansvarigt beteende från Svenska staten

1- Att anta Lag (2009:62), som är till för att stoppa penningtvätt, utan att faktiskt förbjuda själva penningtvätten. Penningtvätten är i sig inget brott i Sverige.

2- Med hänsyn till fakta 1: att ignorera EU-direktivets filosofi och göra intrång på EU´s lag som i artikel 1 (1) kräver:
Medlemsländer skall säkerställa att penningtvätt och finansiering av terrorism är förbjudna

3- Påtvinga Lag (2009:62) och den kommer bara att följas av seriösa företag (såsom valutaväxlare och penningöverförare, där många problem uppstår), medans de ohederliga verksamheternas aktiviteter blir ignorerade och någon övervakning över dessa är rent praktiskt icke-existerande.

4- Provocera fram en orättvis tävling mellan ärliga och oärliga företag där fördelen ligger på de oärligas sida. Därmed tvingas ärliga företag in i konkurs.

5- Att skapa besvärligt pappersarbete för hederliga människor som behöver skicka pengar utomlands och som använder sig av hederliga penningöverförare samtidigt som man tillåter kriminella att på ett enkelt sätt skicka mycket pengar via ohederliga penningöverförare utan någon kontroll och utan pappersarbete.

6- Lagens krav på hederliga växlingskontor att använda metoder som elektroniska underskrifter när de inte träffar kunden ansikte mot ansikte. Att följa sådana krav är nästan omöjligt för hederliga växlingskontor och de blir tvingade att ignorera lagkraven och att bryta mot dem.

7- Ignorera ohederliga företags aktiviteter och att tillåta dem att tvätta svarta pengar är samma sak som att ge terrorister (trafficking, droger och andra) möjligheten att förse sitt behov av pengar med hjälp av ohederliga växlingskontor och andra. Det innebär också att finansiering av terrorism är väldigt enkelt i Sverige och att vårt land är sårbart för terrorattacker. Och så är även andra länder när terrorism är finansierat genom Sverige.

8- Bahman Azadfar försökte att påpeka de ovan nämnda felen till myndigheterna, både före och efter att Lag (2009:62) mot penningtvätt och finansiering av terrorism antogs. Hans förklaring blev inte bara ignorerad av Finansinspektionen, de försökte även att tysta honom.

9- EU-direktivet från 2005 skulle ha blivit ordentligt antaget i Sveriges lag år 2009, när den svenska lagen (2009:62) infördes. Vi hade fyra år på oss att titta igenom vårt anti-penningtvättssystem och att anpassa det till EU-direktivet. Men Sverige slösade samhällets tid och pengar genom att ignorera och tysta kritik. Bristerna är i verkligheten fortfarande där.

10- Med den spektakulära* anti-penningtvättslagen 2009:62, som fortfarande låter penningtvätt ske i stor utsträckning, utsätter vi inte bara vårt land för att vara sårbart mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utan vi sätter även de andra EU medlemsländernas säkerhet på spel.

*En spektakulär lag är i brist på mening och den enda orsaken till att ha den är för att försäkra folket om att det finns en lag. Det ser ut som om Lag 2009:62 och dess koder är något som används för att visa folk att vi har ett anti-penningtvätts och anti-terrorismsystem. Alla tillståndsprocesser och förvärvsgransningar, såsom kundkännedom, är nonsens för att kriminella och ohederliga växlingskontor kommer undan från dem utan straff.

De brottsbekämpande…

De brottsbekämpande myndigheterna som själva bryter mot lagen

Sveriges byråkrater tvingar på vanliga medborgare och företag EU-direktivet från 2005 mot penningtvätt, men själva ignorerar och bryter de den. Sverige bryter EU-lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla citat på denna sida kommer från EU-direktivet 2005/60/EC

1- När våra myndigheter inte kan eller vill utföra sina uppgifter så bryter vi mot:

Artikel 1(1):

Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited.

Artikel 33(1):

Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing…

Artikel 5:

The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing.

2- När vi tillåter en grupp växlingskontor, såsom Itoch, att starta sin verksamhet utan registrering eller tillstånd från FI bryter vi mot:

I artikel 36(1) är registrering detsamma som licensiering:

Member States shall provide that currency exchange offices and trust and company service providers shall be licensed or registered.

Men I Sverige är registrering och licensiering olika metoder för samma jobb!

Ett inkompetent ”Itoch” kan inte överensstämma med artikel 34(1):

Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management, compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing.

 

Artikel 9(5):

Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 8(1), it may not carry out a transaction through a bank account, establish a business relationship or carry out the transaction,…

Byråkraters arrogans hotar Sveriges framtid

Statligt anställda är inte de enda människorna kapabla att tänka på och bry sig om landets problem. Utanför byråkratin finns invånare som ser och inser landets problem, men i praktiken bryr sig inte byråkraterna om denna grupp, utan ignorerar envist deras åsikter. De tror att utomstående är inkompetenta och inkräktar på deras område.

Sättet organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering hanteras på är tydliga exempel på att byråkrater ignorerar kritiken de får, och deras ogrundade och oförklarliga åtgärder hotar Sveriges ekonomi och säkerhet.  Här ska jag försöka stärka mitt påstående med fakta:

1 – Polisen är en förvirrad och ineffektiv organisation

Statistik visar att polisen mellan 2005 och 2012 fick 5,2 miljarder kronor mer och 4442 fler anställda för att göra Sveriges invånare säkrare. Åtgärderna fungerade inte, detta skrev Aftonbladet:

Lägsta siffran på 80 år
Enligt Rikspolisstyrelsen egna statistik ligger andelen uppklarade brottsfall på 17 procent, vilket är den lägsta siffran på över 80 år. Därmed är siffran lägre i dag, när Fredrik Reinfeldt varit statsminister i sex år, än när han tillträdde 2006.”

Alla dessa resurser och dessa dåliga resultat, det är inte en ensam  olycklig händelse. I många år gömde polisen sin ineffektivitet bakom anledningar som för begränsad budget och personal. Efter att Fredrik Reinfeldt (M) gett dem rikligt med resurser och personal kan ju inte längre så vara fallet. När dessa dåliga resultat togs upp av massmedia under 2012 försvarade sig polisen med att de fokuserat mer på de större, grövre brotten och organiserad brottslighet snarare än de mindre mängdbrotten.

 

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

Detta påstående är precis som det att det saknas pengar bara en ursäkt för deras ineffektivitet. Fakta visar att de inte är seriösa nog i sin kamp mot organiserad brottslighet. Se bilden till höger:

Här kan du se hur polisen fördelar sina resurser. Jag är väldigt nyfiken på hur de tänker.

Det är lätt att förstå att om du ska kämpa mot brottslighet så måste du skära av de som förser brottslingarna med resurser. Alla vet ju att kriminellas huvudmotiv för att begå brott är pengar. De tjänar pengar och investerar dem för att kunna tjäna än mer pengar. Brottslingar behöver tvätta pengarna för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Hur ska då 15 finanspoliser kunna stoppa brottslingars verksamhet och lyckas skära av deras inkomstkällor?

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

Om polisen menar allvar med sitt påstående måste de se över den nuvarande situationen och anpassa den på som bilden till höger visar.

Det är viktigt att vi ställer den enkla frågan; Varför gör de inte så?

Givetvis ska inte vi, utan polisen själva svara på den frågan, men de brukar inte svara ordentligt på frågor överhuvudtaget. Det är helt uppenbart att polisen inte tänkt efter tillräckligt noggrant. Vem som helst kan ju förstå att 15 finanspoliser inte kan göra tillräckligt för att stoppa brottslingars verksamhet och skära av deras inkomstkällor, hur kan då inte de inom polisorganisationen inse detta?

De inser inte sitt misslyckande, inte för att de saknar förmågan att inse det, utan för att det skulle kräva ansträngning att tänka efter och åtgärda.

Man kan kalla dem lata, likgiltiga och ansvarslösa, men faktum kvarstår att de nu utsätter Sverige för en stor fara; den växande organiserade brottsligheten. I Norge visade Anders Behring Breivik att en enda terrorist kan under en dag, på två olika platser, döda mängder med människor och förvirra polisen och myndigheterna såpass att de bara kunde se på tills han avslutat sina attacker.

Vad skulle istället då kunna hända om en grupp terrorister skulle attackera samtidigt? Vad skulle hända om en sådan grupp skulle attackera i Sverige?

Terrorister behöver pengar för sin verksamhet. Kriminalitet kan förse dem med det och dessa pengars betydelse har ökat, då västvärlden efter elfte september 2001 utförde flera åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering för att göra förhindra dem.

 

2 – Förvirrade lagar

Experter inom EU kom med förslag till EU parlamentet som sedan 2005 blev EUs direktiv. Alla medlemsstater skulle sedan stifta sina lagar efter dessa direktiv. Under 2009 instiftade riksdagen en sådan lag med namnet:

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men penningtvätt är inte olagligt i Sverige och har inget straff. Det verkar som att ingen i riksdagen eller regeringen ställt sig själv den enkla frågan: Vad betyder lagstiftningen om ”åtgärder mot penningtvätt” när det inte ens är olagligt?

 

 3 – Upprätthållare av lagen förstår inte lagens innebörd

EUs direktiv från 2005 och vår lag 2009:62 är väldigt bra. Experterna inom EU gjorde ett bra jobb när de tog fram dem. I många år var en sådan lag en dröm för mig. Grundvalen i lagen handlar om krav på licens.
Se följande:

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

En sammanfattning av filosofin bakom lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

När vi tillåter vem som helst att starta ett växelkontor, registrera det och få tillgång till landets banksystem så upprätthåller vi inte EU-direktivet och Sveriges lag från 2009, och Sveriges förhållanden är desamma som innan elfte september 2001, som enligt expertis var farligt.
Registreringen av växelkontoret Itoch är ett bra exempel på detta, då Itoch skulle kunna vara en fara för Sverige.

I Sverige har vi två olika växelkontor som man kan välja att jobba inom. Ett komplicerat för de växelkontor som vill följa lagen och ett lätt som används av kriminella för bland annat penningtvätt.

KLICKA för större bild.

2 KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

1 KLICKA för större bild.

Förvirring och dålig kommunikation mellan myndigheter gör Sverige sårbart för organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering. Jag har påvisat problemet med tre bilder.

Vi vet att vi har problem med polisen och andra myndigheter; men istället för att hitta problemen och lösa dem så ger vi mer pengar och fler anställda till de myndigheter som ju utgör våra problem. Genom att ge dem mer resurser gör vi våra problem större.

4 KLICKA för större bild.

4 KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

3 KLICKA för större bild.

En granskning av situation 1-3 skulle tvinga oss till en omorganisation av våra myndigheter och försätta dem i ett effektivt samarbete, somvisas här i situation 4:

 

4 – Vem är vinnare och vem är förlorare?

I den nuvarande situationen är det vårt samhälle som är den stora förloraren, som får betala utgifterna för kriminella och terroristers verksamhet både i pengar och, i värsta fall, med liv, samt får betala den ökande budgeten för den ineffektiva byråkratin. Vinnarna är de kriminella och terrorister som känner till Sveriges byråkrati bättre än vi, och ser till att utnyttja den. Vissa kriminella är så fräcka och medvetna om vårt systems ineffektivitet att de hävdar att de startat en bank och vår allmänna radio och TV som använder våra pengar, låter dem spela sin reklam gratis. Se ”En falsk bank”!

Vi kan bara inte fortsätta såhär. Förr eller senare kommer detta förvirrade system med sin likgiltighet få betala för sig.

Den organiserade brottslighet växer och med den ökar maffians finansiella makt. En följd på det skulle bli korruption. Svarta pengar från kriminalitet skulle också kunna förse terroristangrepp i Sverige.

Organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering undergräver vår demokrati och vårt öppna samhälle.

Under nuvarande omständigheter måste vi granska vårt nuvarande system med kritiska ögon för att hitta och lösa dess problem, inte blunda och stänga ute kritiken mot det. Våra byråkrater vägrar inte bara inse problemen, de har även försökt tysta mig då jag kommit med kritik genom att missbruka sin statliga makt.

Även om inte vår regering och dess byråkrater vill se svagheterna och problemen i vårt system, så gör gärna de kriminella det, och kan använda dem för att skaffa pengar.

En falsk bank

Under november 2012 rapporterade svensk massmedia om en ny bank som inte något utav landets försäkringsbolag ville försäkra. Bland medierna som rapporterade om detta fanns SVT och SR, vår public service som ju är finansierad av folket. SVT hävdade att ”ingen vill försäkra nya banken i Tensta” och SR intervjuade ägaren till denna ”nya bank” i sitt persiska program och hävdade då samma sak som SVT. Vi översatte den intervjun från persiska till svenska och lät två skådespelare läsa in den. Du kan lyssna på den här, men innan du gör det skulle jag rekommendera att du tänker över följande fakta:

1 – Ägaren hävdar att hans bank är en del av ”Banken Nära Dig”. En sådan bank existerade inte när denna intervjun tog plats. Några månader innan denna intervju ägde rum tvingade Finansinspektionen Banken Nära Dig att byta namn, då de inte var en bank och inte heller hade licens för att vara det, men ändå ville kalla sig för det. Ordet ”bank” tilltalar och utger en större trygghet och förtroende än vad ”Centre*”, som de bytte till, kan göra.

I denna intervju kallar han medvetet sitt företag för en ”bank” för att få det att låta tilltalande och även för att marknadsföra det. I själva verket visste han att Banken Nära Dig egentligen hade bytt namn till Centre.

2 – Innan han började använda tjänsten Centre hade han företrätt MoneyGram. Men det hade då bara varit en fasad, då hans företag missbrukat MoneyGrams namn genom att ändå driva sitt företag som ett självstående växelkontor.  Det sättet; att vara en representant för ett större växelkontor blev ett välanvänt och ofta enkelt sätt att komma runt licenseringen och undvika lagen.

Då ägaren till HMT under november 2012 annonserade ut sitt företag som bank kunde man läsa denna reklam för penningöverföring på persiska och arabiska ”Vi skickar pengar väldigt snabbt till Iran, Irak, Syrien, Kurdistan”.

KLICKA PÅ BILDEN för att se en större version.

KLICKA PÅ BILDEN för att se en större version.

MoneyGram, Western Union och andra stora företag som överför pengar för inte över pengar till Iran eller Syrien då de är på USAs sanktioneringslista. Även om listorna inte omfattar hela länderna, utan snarare en mängd företag och personer där, undviker de att göra det för att ligga gott till med USA. Helt enkelt; de vill inte riskera sin stora USA-marknad till förmån för den mycket mindre marknad som finns i Iran och Syrien.

Att skicka pengar till Iran och Syrien är alltså ett tydligt bevis på att HMT missbrukar MoneyGrams anseende och namn och istället driver ett illegalt växlingskontor. Men det är inte endast MoneyGrams anseende och namn de missbrukar; i flera år har HMT missbrukat Finansinspektionens namn genom att i persiska lokalradiostationer samt i Iranska Gula Sidorna hävda att de har ett särskilt tillstånd från Finansinspektionen.

KLICKA PÅ BILDEN för att se hela annonsen.

KLICKA PÅ BILDEN för att se hela annonsen.


3 – HMT är ett typexempel på den typ av inkompetent växlingskontor som beslutsfattarna i EU-parlamentet och Riksdagen genom lagstiftning försökt avskära från banksystemet.

Nu är det inte endast så att våra myndigheter trots detta låter bli att stoppa HMT; de gör heller inget åt att de utvecklar sina bankverksamheter och förutom att enbart fungera som ett illegalt växlingskontor erbjuder HMT även följande tjänster: Uttag, Insättning, Postgiro, Bankgiro och Bankomat.

Idag kan vem som helst gå in till HMTs kontor, använda sitt bankkort och ta ut stora mängder kontanter vars härkomst bör ifrågasättas. Jag har skildrat HMTs aktiviteter här:

 

KLICKA PÅ BILDEN för att se en större version.

KLICKA PÅ BILDEN för att se en större version.

4 – Inom Finansinspektionen i Stockholm arbetar över 300 personer. Vart fanns FI då media hävdade att  ”Ingen vill försäkra nya banken i Tensta”? Var det ingen av alla dessa anställda som reagerade på det och frågade sig; vilken bank?

För mig är svaret tydligt. De är för likgiltiga. De sköter inte sina uppgifter ordentligt utan vill göra så lite som möjligt.

Om inte mitt svar övertygar dig, försök hitta något rimligare!

*Centre är en tjänst som tillhandahålls av företaget Exchange Finans och West International.

Byråkrater inom…

Byråkrater inom Finansinspektionen försökte tysta mig

I den här sammanhanget kan du även lyssna på ”Att tysta kritikerna löser inga problem”

Tidigare var jag ingenjör. Jag var utbildad och jobbade i Sveriges industri men var på grund av hälsoorsaker tvungen att sluta och startade då istället min egna verksamhet inom den finansiella sektorn. Tillsammans med min fru började jag driva växelkontoret Parca HB. Inom vår nya bransch upptäckte vi att det förekom mycket bedrägeri, och detta rapporterade vi till svenska myndigheter, redan före den elfte september 2001.

Efter terrorattackerna den elfte september kom organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering att tas än mer seriöst, något som fortsatt till idag.

Som jag sagt tidigare så rapporterade vi om bedrägerier inom växlingsindustrin, dessa rapporter kom med tiden att utvecklas till klagomål, sedan kritik mot likgiltigeten byråkraterna visade oss, och nu slutligen vad man skulle kunna kalla kampanjande för att sätta stopp för penningtvätten.

Under dessa år har antipenningtvättslagen ändrats och alla registrerade växelkontor blev oregistrerade och tvungna att registrera om sig under de nya omständigheter som direktiv från EU krävde.

Även Parca HB gjorde såklart detta och ansökte om ny registrering hos FI. Detta gav då byråkraterna inom Finansinspektionen en möjlighet att hämnas på mig för att jag så länge kritiserat deras arbete.

Som du kan läsa i  En analyserad korrespondens mellan en samhällsmedborgare och en byråkat , så var det just under denna tid för omregistrering (mellan första augusti 2010 och första maj 2011) min kritik var som mest ihärdig.

Istället för att svara på min, vad jag anser, mycket logiska fråga i mitt brev daterat 29/11 2011, beslutade byråkraterna inom Finansinspektionen att svara genom att neka registrering eller licens för Parca HB.

Parca HB fick alltså betala ett pris för sin ägares djärvhet och uppriktighet mot myndigheterna. Om jag då inte kritiserat Finansinspektionen och tagit fallet till JO, så skulle inte Parca kunnat bli omregistrerat, vilket det såklart till slut blev utan problem då Parca följde lagen.

Den enda anledningen Finansinspektionen kunde hitta för att neka Parca HBs licens var dess affärsrelationer med Iran, då på grund av sanktionerna som finns mot det landet.

Det stämmer att Iran är under sanktioner från FN och EU, men det är begränsat till ett fåtal individer och företag, som alla finns på en lista. Vid denna tiden bestod sanktioneringslistan av cirka 500 personer och företag. Idag, efter ytterligare sanktioneringar är antalet på listan närmare 700.

Företag och personer utanför listan är det fritt att ha affärer med. För att hämnas på mig ansåg Finansinspektionen olagligt att hela Irans befolkning på över 75.000.000 människor fanns på sanktionslistan. Vad som är nästan än märkligare är att byråkraterna själva sade att  Finansinspektionens sanktionslista, som de använt för att tysta oss med, inte var att lita på:

Företaget har uppgett att kontroll och uppdateringar av sanktionsförordningarna kan nås genom FI:s webbplats. FI anser inte att det är en fullgoda interna rutiner att i sin penningtvättsinstruktion peka på sekundär källa, även om denna källa må vara FI, till sanktionsförordningarna.

Du kan läsa hela FI:s svar här. Och givetvis, efter det att Parca HB klagat på FI:s beslut ändrade de sitt  svar och omregistrerade oss. Men detta tog fem veckor, och under denna tid hade Parca HB då inget tillstånd för att arbeta.

 

En analyserad korrespondens mellan …

En analyserad korrespondens
mellan en samhällsmedborgare och en byråkrat

55-åriga Bahman Azadfar är en utbildad ingenjör som av hälsoskäl avslutade
arbetet i Sveriges industrier för att starta ett privat företag inom
valutaväxlingsindustrin.

Väldigt tidigt upptäckte han de stora
möjligheterna för penningtvätt inom branschen, som flera utnyttjar för
skattefusk. Han rapporterade dessa problem till flera myndigheter i Sverige.

Sedan 2001 har Bahman underättat Sveriges myndigheter om problem i
Sveriges antipenningtvättssystem som gör att terrorismfinansiering kan ske i
Sverige.

Politiker, både i EU och i Sverige, har, för att skydda folket
mot penningtvätt, stiftat väldigt bra lagar mot penningtvätt och
terrorismfinansiering.

När Riksdagen genomförde den nya lagen i februari
2009 var Bahman med sina tio års kontakt med myndigheter säker på att den i
teorin så bra lagen inte skulle fungera effektivt mot penningtvätt på grund av
svagheter i de ansvariga myndigheter, vilka grundas i de anställdas likgiltighet
och deras byråkratiska sätt.

För att påvisa problemet i praktiken så
registrerade Bahman ett växelkontor kallat Itoch den 22:e juni 2010.

Klicka här för att läsa ”Itoch – ett hot mot Sverige”!

Genom att registrera Itoch undkom Bahman alla Sveriges
antipenningtvättslagar (Lag 2009:62, lag om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism) därför att licensiering är kärnan i att kontrollera
pengaöverföring. Enligt lagen kan bara växelkontor med tillräcklig kompetens få
en licens, så att myndigheterna ska kunna kontrollera växelkontor och skydda
samhället mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Registreringen av
Itoch skedde 17 månader att Lag 2009:62 genomförts, och likgiltigheten alla
myndigheter visat gentemot Itoch visar att Sverige fortfarande är kvar i
situationen före lag 2009:62, och den situationen var ju enligt våra politiker
farlig för samhället.

Den nya antipenningtvättlagen försökte avsluta den
tidigare eran då vem som helst enkelt kunde starta ett växelkontor och utan
samhällets kontroll ha tillgång till landets banksystem.

Klicka här för att se videon  ”Ett ineffektivt system mot penningtvätt”!

Vid sidan av Bahman
Azadfars försök att stoppa penningtvätten arbetade hans seriösa växelkontor
Parca HB vidare, utan att det blev någon åtgärd mot penningtvätt.

Bahman
skrev en analys och adresserade den till Sara Ekstrand, därför att Bahman och
Sara tidigare haft korrespondens, men analysen gällde ju inte bara henne och FI
utan också alla övriga myndigheter som är ansvariga för att stoppa
penningtvätten så Bahman skickade analysen även till dem.

Klicka här för att läsa en sammanfattning av analysen!

Bahmans analys har tre huvudpunkter:

1 – Den nya lagen kan inte
stoppa penningtvätten eftersom det finns stora brister i Sveriges
antipenningtvättsystem.

2 – Registrerandet av Itoch och dess tillgång
till Sveriges banksystem är bra bevis på att problemen finns kvar och Sverige är
sårbart för penningtvätt och terrorismfinansiering.

3 – Svagheterna i
Sveriges antipenningtvättssystem kommer från oviljan från byråkraterna som
arbetar på myndigheterna.

Sara Ekstrands svar på Bahmans analys var
hänsynslös, och hon nämnde inte ens de tre huvudpunkterna i analysen.

Klicka här för att läsa Sara Ekstrands svar sida 1 !

Klicka här för att läsa Sara Ekstrands svar sida 2!

Sara
Ekstrand förstod inte meningen med att registrera Itoch. Hon hittade ett annat
företag med samma namn, utan att kolla upp att dess ägare inte var Bahman
Azadfar. Hon fortsatte genom att uppläxa Bahman angående det andra
Itoch-företaget och lagstiftningen.

I andra delen av hennes svar
försökte hon hitta fel i Bahmans andra, seriösa, växelkontor Parca HB. Hon
anklagade Parca HB för att inte vara registrerade hos FI längre.

Hon
jobbade på FI, men hon kände inte till att alla registrerade växelkontor blev
oregistrerade då den nya lagen genomfördes, så att de skulle behöva söka
särskild tillstånd och efter det återigen bli registrerade hos FI.

Varför involverade Sara Ekstrand Parca HB i ett ämne som påvisade
svagheter i Sveriges antipenningtvättssystem?

Att försöka slå tillbaka
kritiker genom att beskylla dem för att inte känna till lagen eller bryta mot
den, eller genom att sätta dem under granskning är en känd metod hos byråkrater.
Denna metod fungerar för dem och eliminerar den mesta av kritiken då bara ordet
”granskning” gör många människor nervösa. Särskilt om kritikernas företag står
på spel.

Bahman svarade på Sara Ekstrands irrelevanta brev genom att ta
upp felaktigheterna i det.

Klicka här för att läsa Bahmans svar sida 1!

Klicka här för att läsa Bahmans svar sida 2!

I slutet av sitt brev frågade Bahman Sara en fråga om
huvudämnet:

”Är det rätt att en person så enkelt kan registrera ett
företag som ”Itoch” och hålla sig borta från Finansinspektionens tillsyn?”

Varken Sara Ekstrand eller någon annan anställd på FI svarade alls på
denna nyckelfråga.

Svaret på denna fråga är svaret på problemen med
penningtvätt.

När ingen vill svara på denna nyckelfråga betyder det att
ingen bryr sig tillräckligt om växelkontor som Itoch som är utom kontroll. Detta
är emot lagen och en sådan här syn och ett okänt antal växelkontor liknande
Itoch, har gjort Sverige till ett paradis för penningtvättare, och gör landet
sårbart för terrorismfinansiering och rentav terroristattacker som den Taimour
Abdulwahab utförde.

FI borde betänka Bahman Azadfars analys och försöka
hitta ett sätt att stoppa de hundratals illegala växelkontor, såsom Itoch, och
ta kontakt med andra myndigheter som Finanspolisen, Säpo och Skatteverket för
att skapa ett bättre antipenningtvättssystem för att skydda Sverige mot
penningtvätt och terrorismfinansiering. Men istället straffade de Bahman för
hans kritik.

Byråkrater inom FI missbrukade sin makt och utan att läsa
Bahmans seriösa företag Parca HBs nya ansökan om tillstånd förkastade de den. På
grund av detta orättvisa beslut var Parca HB tvunget att stänga ner sitt arbete.

Det fåniga i detta är att varken före eller efter att de stoppade det
seriösa växelkontoret Parca HB försökte de ta kontakt med Itoch, eller andra
illegala växelkontor för den delen, för att stoppa dem.

Illegala
växelkontor tillåts hela tiden fortsätta sin verksamhet utan några problem.

Parca HB protesterade mot FIs beslut och krävde att de skulle omvärdera
ansökan. Slutligen sa FI ja, och Parca HB fick sin licens.

Var Parca HBs
tillstånd avslag ett vanligt avslag eller var det en medveten, bestraffande
handling?

Om det endast var ett avslag som många andra bland FI, varför
skulle Bahman Azadfar betala FIs byråkrater för avslaget och fråntas rätten att
arbeta i fem veckor.

Utöver det faktum att Parca HB betalade 35.000
kronor för ansökan så betalas FIs personal med skattepengar för att de ska läsa
folks ansökningar ordentligt.

Avslag och likgiltighet är utbredda
handlingssätt i FI, men inte bara inom FI, utan även på andra ställen där
byråkrater är vanliga.

Just denna likgiltigheten var ämnen Bahman
Azadfar protesterade mot i sin analys. Likgiltigheten som du kan se återkomma i
Sara Ekstrands svar. Likgiltigheten som människor kan se finns hos Sveriges
polis.

Anledningen till denna likgiltighet är den svaga kontroll
samhället har på byråkratin.

Klicka här för att se  ”Byråkratin, den bortglömda myndigheten”

Om att neka Parca HBs ansökan var uttänkt och avsiktlig och en reaktion
på Bahmans ihållande kritik mot penningtvätt och likgiltigheten hos FIs
anställda, visar det på hur byråkrater missbrukar sin makt för att hämnas på,
straffa och tysta en kritiker.

Allt sådant beteende är symptom på ett
byråkratiskt handlingssätt. Den stora frågan som skapas då blir; Hur ska
samhället kontrollera byråkraterna och skydda sitt land från deras maktmissbruk?