Byråkrater inom…

Byråkrater inom Finansinspektionen försökte tysta mig

I den här sammanhanget kan du även lyssna på ”Att tysta kritikerna löser inga problem”

Tidigare var jag ingenjör. Jag var utbildad och jobbade i Sveriges industri men var på grund av hälsoorsaker tvungen att sluta och startade då istället min egna verksamhet inom den finansiella sektorn. Tillsammans med min fru började jag driva växelkontoret Parca HB. Inom vår nya bransch upptäckte vi att det förekom mycket bedrägeri, och detta rapporterade vi till svenska myndigheter, redan före den elfte september 2001.

Efter terrorattackerna den elfte september kom organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering att tas än mer seriöst, något som fortsatt till idag.

Som jag sagt tidigare så rapporterade vi om bedrägerier inom växlingsindustrin, dessa rapporter kom med tiden att utvecklas till klagomål, sedan kritik mot likgiltigeten byråkraterna visade oss, och nu slutligen vad man skulle kunna kalla kampanjande för att sätta stopp för penningtvätten.

Under dessa år har antipenningtvättslagen ändrats och alla registrerade växelkontor blev oregistrerade och tvungna att registrera om sig under de nya omständigheter som direktiv från EU krävde.

Även Parca HB gjorde såklart detta och ansökte om ny registrering hos FI. Detta gav då byråkraterna inom Finansinspektionen en möjlighet att hämnas på mig för att jag så länge kritiserat deras arbete.

Som du kan läsa i  En analyserad korrespondens mellan en samhällsmedborgare och en byråkat , så var det just under denna tid för omregistrering (mellan första augusti 2010 och första maj 2011) min kritik var som mest ihärdig.

Istället för att svara på min, vad jag anser, mycket logiska fråga i mitt brev daterat 29/11 2011, beslutade byråkraterna inom Finansinspektionen att svara genom att neka registrering eller licens för Parca HB.

Parca HB fick alltså betala ett pris för sin ägares djärvhet och uppriktighet mot myndigheterna. Om jag då inte kritiserat Finansinspektionen och tagit fallet till JO, så skulle inte Parca kunnat bli omregistrerat, vilket det såklart till slut blev utan problem då Parca följde lagen.

Den enda anledningen Finansinspektionen kunde hitta för att neka Parca HBs licens var dess affärsrelationer med Iran, då på grund av sanktionerna som finns mot det landet.

Det stämmer att Iran är under sanktioner från FN och EU, men det är begränsat till ett fåtal individer och företag, som alla finns på en lista. Vid denna tiden bestod sanktioneringslistan av cirka 500 personer och företag. Idag, efter ytterligare sanktioneringar är antalet på listan närmare 700.

Företag och personer utanför listan är det fritt att ha affärer med. För att hämnas på mig ansåg Finansinspektionen olagligt att hela Irans befolkning på över 75.000.000 människor fanns på sanktionslistan. Vad som är nästan än märkligare är att byråkraterna själva sade att  Finansinspektionens sanktionslista, som de använt för att tysta oss med, inte var att lita på:

Företaget har uppgett att kontroll och uppdateringar av sanktionsförordningarna kan nås genom FI:s webbplats. FI anser inte att det är en fullgoda interna rutiner att i sin penningtvättsinstruktion peka på sekundär källa, även om denna källa må vara FI, till sanktionsförordningarna.

Du kan läsa hela FI:s svar här. Och givetvis, efter det att Parca HB klagat på FI:s beslut ändrade de sitt  svar och omregistrerade oss. Men detta tog fem veckor, och under denna tid hade Parca HB då inget tillstånd för att arbeta.

 

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

Skriv en kommentar