Byråkraters arrogans hotar Sveriges framtid

Statligt anställda är inte de enda människorna kapabla att tänka på och bry sig om landets problem. Utanför byråkratin finns invånare som ser och inser landets problem, men i praktiken bryr sig inte byråkraterna om denna grupp, utan ignorerar envist deras åsikter. De tror att utomstående är inkompetenta och inkräktar på deras område.

Sättet organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering hanteras på är tydliga exempel på att byråkrater ignorerar kritiken de får, och deras ogrundade och oförklarliga åtgärder hotar Sveriges ekonomi och säkerhet.  Här ska jag försöka stärka mitt påstående med fakta:

1 – Polisen är en förvirrad och ineffektiv organisation

Statistik visar att polisen mellan 2005 och 2012 fick 5,2 miljarder kronor mer och 4442 fler anställda för att göra Sveriges invånare säkrare. Åtgärderna fungerade inte, detta skrev Aftonbladet:

Lägsta siffran på 80 år
Enligt Rikspolisstyrelsen egna statistik ligger andelen uppklarade brottsfall på 17 procent, vilket är den lägsta siffran på över 80 år. Därmed är siffran lägre i dag, när Fredrik Reinfeldt varit statsminister i sex år, än när han tillträdde 2006.”

Alla dessa resurser och dessa dåliga resultat, det är inte en ensam  olycklig händelse. I många år gömde polisen sin ineffektivitet bakom anledningar som för begränsad budget och personal. Efter att Fredrik Reinfeldt (M) gett dem rikligt med resurser och personal kan ju inte längre så vara fallet. När dessa dåliga resultat togs upp av massmedia under 2012 försvarade sig polisen med att de fokuserat mer på de större, grövre brotten och organiserad brottslighet snarare än de mindre mängdbrotten.

 

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

Detta påstående är precis som det att det saknas pengar bara en ursäkt för deras ineffektivitet. Fakta visar att de inte är seriösa nog i sin kamp mot organiserad brottslighet. Se bilden till höger:

Här kan du se hur polisen fördelar sina resurser. Jag är väldigt nyfiken på hur de tänker.

Det är lätt att förstå att om du ska kämpa mot brottslighet så måste du skära av de som förser brottslingarna med resurser. Alla vet ju att kriminellas huvudmotiv för att begå brott är pengar. De tjänar pengar och investerar dem för att kunna tjäna än mer pengar. Brottslingar behöver tvätta pengarna för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Hur ska då 15 finanspoliser kunna stoppa brottslingars verksamhet och lyckas skära av deras inkomstkällor?

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

Om polisen menar allvar med sitt påstående måste de se över den nuvarande situationen och anpassa den på som bilden till höger visar.

Det är viktigt att vi ställer den enkla frågan; Varför gör de inte så?

Givetvis ska inte vi, utan polisen själva svara på den frågan, men de brukar inte svara ordentligt på frågor överhuvudtaget. Det är helt uppenbart att polisen inte tänkt efter tillräckligt noggrant. Vem som helst kan ju förstå att 15 finanspoliser inte kan göra tillräckligt för att stoppa brottslingars verksamhet och skära av deras inkomstkällor, hur kan då inte de inom polisorganisationen inse detta?

De inser inte sitt misslyckande, inte för att de saknar förmågan att inse det, utan för att det skulle kräva ansträngning att tänka efter och åtgärda.

Man kan kalla dem lata, likgiltiga och ansvarslösa, men faktum kvarstår att de nu utsätter Sverige för en stor fara; den växande organiserade brottsligheten. I Norge visade Anders Behring Breivik att en enda terrorist kan under en dag, på två olika platser, döda mängder med människor och förvirra polisen och myndigheterna såpass att de bara kunde se på tills han avslutat sina attacker.

Vad skulle istället då kunna hända om en grupp terrorister skulle attackera samtidigt? Vad skulle hända om en sådan grupp skulle attackera i Sverige?

Terrorister behöver pengar för sin verksamhet. Kriminalitet kan förse dem med det och dessa pengars betydelse har ökat, då västvärlden efter elfte september 2001 utförde flera åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering för att göra förhindra dem.

 

2 – Förvirrade lagar

Experter inom EU kom med förslag till EU parlamentet som sedan 2005 blev EUs direktiv. Alla medlemsstater skulle sedan stifta sina lagar efter dessa direktiv. Under 2009 instiftade riksdagen en sådan lag med namnet:

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men penningtvätt är inte olagligt i Sverige och har inget straff. Det verkar som att ingen i riksdagen eller regeringen ställt sig själv den enkla frågan: Vad betyder lagstiftningen om ”åtgärder mot penningtvätt” när det inte ens är olagligt?

 

 3 – Upprätthållare av lagen förstår inte lagens innebörd

EUs direktiv från 2005 och vår lag 2009:62 är väldigt bra. Experterna inom EU gjorde ett bra jobb när de tog fram dem. I många år var en sådan lag en dröm för mig. Grundvalen i lagen handlar om krav på licens.
Se följande:

KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

En sammanfattning av filosofin bakom lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

När vi tillåter vem som helst att starta ett växelkontor, registrera det och få tillgång till landets banksystem så upprätthåller vi inte EU-direktivet och Sveriges lag från 2009, och Sveriges förhållanden är desamma som innan elfte september 2001, som enligt expertis var farligt.
Registreringen av växelkontoret Itoch är ett bra exempel på detta, då Itoch skulle kunna vara en fara för Sverige.

I Sverige har vi två olika växelkontor som man kan välja att jobba inom. Ett komplicerat för de växelkontor som vill följa lagen och ett lätt som används av kriminella för bland annat penningtvätt.

KLICKA för större bild.

2 KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

1 KLICKA för större bild.

Förvirring och dålig kommunikation mellan myndigheter gör Sverige sårbart för organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering. Jag har påvisat problemet med tre bilder.

Vi vet att vi har problem med polisen och andra myndigheter; men istället för att hitta problemen och lösa dem så ger vi mer pengar och fler anställda till de myndigheter som ju utgör våra problem. Genom att ge dem mer resurser gör vi våra problem större.

4 KLICKA för större bild.

4 KLICKA för större bild.

KLICKA för större bild.

3 KLICKA för större bild.

En granskning av situation 1-3 skulle tvinga oss till en omorganisation av våra myndigheter och försätta dem i ett effektivt samarbete, somvisas här i situation 4:

 

4 – Vem är vinnare och vem är förlorare?

I den nuvarande situationen är det vårt samhälle som är den stora förloraren, som får betala utgifterna för kriminella och terroristers verksamhet både i pengar och, i värsta fall, med liv, samt får betala den ökande budgeten för den ineffektiva byråkratin. Vinnarna är de kriminella och terrorister som känner till Sveriges byråkrati bättre än vi, och ser till att utnyttja den. Vissa kriminella är så fräcka och medvetna om vårt systems ineffektivitet att de hävdar att de startat en bank och vår allmänna radio och TV som använder våra pengar, låter dem spela sin reklam gratis. Se ”En falsk bank”!

Vi kan bara inte fortsätta såhär. Förr eller senare kommer detta förvirrade system med sin likgiltighet få betala för sig.

Den organiserade brottslighet växer och med den ökar maffians finansiella makt. En följd på det skulle bli korruption. Svarta pengar från kriminalitet skulle också kunna förse terroristangrepp i Sverige.

Organiserad brottslighet, penningtvätt och terrorismfinansiering undergräver vår demokrati och vårt öppna samhälle.

Under nuvarande omständigheter måste vi granska vårt nuvarande system med kritiska ögon för att hitta och lösa dess problem, inte blunda och stänga ute kritiken mot det. Våra byråkrater vägrar inte bara inse problemen, de har även försökt tysta mig då jag kommit med kritik genom att missbruka sin statliga makt.

Även om inte vår regering och dess byråkrater vill se svagheterna och problemen i vårt system, så gör gärna de kriminella det, och kan använda dem för att skaffa pengar.

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

Skriv en kommentar