Tio aspekter av oansvarigt beteende från Svenska staten

1- Att anta Lag (2009:62), som är till för att stoppa penningtvätt, utan att faktiskt förbjuda själva penningtvätten. Penningtvätten är i sig inget brott i Sverige.

2- Med hänsyn till fakta 1: att ignorera EU-direktivets filosofi och göra intrång på EU´s lag som i artikel 1 (1) kräver:
Medlemsländer skall säkerställa att penningtvätt och finansiering av terrorism är förbjudna

3- Påtvinga Lag (2009:62) och den kommer bara att följas av seriösa företag (såsom valutaväxlare och penningöverförare, där många problem uppstår), medans de ohederliga verksamheternas aktiviteter blir ignorerade och någon övervakning över dessa är rent praktiskt icke-existerande.

4- Provocera fram en orättvis tävling mellan ärliga och oärliga företag där fördelen ligger på de oärligas sida. Därmed tvingas ärliga företag in i konkurs.

5- Att skapa besvärligt pappersarbete för hederliga människor som behöver skicka pengar utomlands och som använder sig av hederliga penningöverförare samtidigt som man tillåter kriminella att på ett enkelt sätt skicka mycket pengar via ohederliga penningöverförare utan någon kontroll och utan pappersarbete.

6- Lagens krav på hederliga växlingskontor att använda metoder som elektroniska underskrifter när de inte träffar kunden ansikte mot ansikte. Att följa sådana krav är nästan omöjligt för hederliga växlingskontor och de blir tvingade att ignorera lagkraven och att bryta mot dem.

7- Ignorera ohederliga företags aktiviteter och att tillåta dem att tvätta svarta pengar är samma sak som att ge terrorister (trafficking, droger och andra) möjligheten att förse sitt behov av pengar med hjälp av ohederliga växlingskontor och andra. Det innebär också att finansiering av terrorism är väldigt enkelt i Sverige och att vårt land är sårbart för terrorattacker. Och så är även andra länder när terrorism är finansierat genom Sverige.

8- Bahman Azadfar försökte att påpeka de ovan nämnda felen till myndigheterna, både före och efter att Lag (2009:62) mot penningtvätt och finansiering av terrorism antogs. Hans förklaring blev inte bara ignorerad av Finansinspektionen, de försökte även att tysta honom.

9- EU-direktivet från 2005 skulle ha blivit ordentligt antaget i Sveriges lag år 2009, när den svenska lagen (2009:62) infördes. Vi hade fyra år på oss att titta igenom vårt anti-penningtvättssystem och att anpassa det till EU-direktivet. Men Sverige slösade samhällets tid och pengar genom att ignorera och tysta kritik. Bristerna är i verkligheten fortfarande där.

10- Med den spektakulära* anti-penningtvättslagen 2009:62, som fortfarande låter penningtvätt ske i stor utsträckning, utsätter vi inte bara vårt land för att vara sårbart mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utan vi sätter även de andra EU medlemsländernas säkerhet på spel.

*En spektakulär lag är i brist på mening och den enda orsaken till att ha den är för att försäkra folket om att det finns en lag. Det ser ut som om Lag 2009:62 och dess koder är något som används för att visa folk att vi har ett anti-penningtvätts och anti-terrorismsystem. Alla tillståndsprocesser och förvärvsgransningar, såsom kundkännedom, är nonsens för att kriminella och ohederliga växlingskontor kommer undan från dem utan straff.

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

Skriv en kommentar