Itoch, ett hot mot Sverige

Itoch, ett hot mot Sverige

Trots ändring av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kvarstår i praktiken faran med penningtvätt och finansiering av terrorism på grund av misslyckanden i systemet (myndigheter, lagar, anställda, allt och alla som har till uppgift att stoppa penningtvätt.)

För att bevisa det påståendet och för att visa hur landets anti penningtvätt system misslyckats, registrerade jag Itoch 2010-06-22, sjutton månader efter det att Lag 2009:62 antagits av riksdagen.

Jag registrerade avsiktligt dess aktivitet som växlingskontor, för att visa att även med en tydlig deklaration, kan inte systemet göra någonting mot ett olydigt företag. Itoch fick tillgång till det svenska banksystemet och öppnade tre konton i SEK, EUR och USD.

Hur kunde Itoch registrera sig självt?

1. Itoch är ett resultat av Sveriges misslyckade anti penningtvätt system. Itoch kunde missbruka gapet mellan olika kontor och registrera sig självt och få tillgång till det svenska banksystemet.

2. Itoch är resultatet av försummelse och likgiltighet bland en grupp regeringsanställda, som har till uppgift att stoppa sådana växlingskontor.

Vilket hot innebär Itoch mot Sverige?

Itoch kan tvätta pengar eller finansiera terrorism på följande sätt.

1. Itoch kan ta emot kontanter från vem som helst och föra över kontanter till vem som helst, och tvätta svarta pengar.

2. Itoch ger inte bara möjlighet för folk som arbetar svart att komma undan skatt, utan undviker även själv att betala skatt för sitt lönsamma arbete.

3. Itoch kan sända pengar åt vem som helst till skatteparadis med hjälp av Sveriges banksystem eller genom Hawala systemet.

4. Med hjälp av Itoch kan vem som helst, inom några få timmar, sända pengar var som helst ifrån Afrika eller mellan östern till Sverige. Utan att avsändarens och mottagarens identitet är kända, utan att någon svensk myndighet har kontroll över penningöverföringarna.

Läxan Itoch lärt oss

Itoch är endast ett exempel på ett växlingskontor, men det visar oss i praktiken svagheterna i landets finansiella system, som tillåter hundratals växlingskontor liknande Itoch, att vara verksamma i samhället och hota landets ekonomi och säkerhet.

Itoch lär oss hur tjänstemän, som avlönas med skattepengar, ignorerar och låter företag som Itoch agera ostört.

Jag beskrev hur Itoch registrerats och systemets svagheter till Finansinspektionen, Säpo, Ekobrottsmyndigheten, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet i november 2010, med hjälp av analyser och diagram. En oberoende kommitté kunde undersöka deras reaktion, för att utreda varför ett misslyckande och en svaghet kan få fortsätta så länge i det här landet.

 

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

One Comment

Skriv en kommentar