En analyserad korrespondens mellan …

En analyserad korrespondens
mellan en samhällsmedborgare och en byråkrat

55-åriga Bahman Azadfar är en utbildad ingenjör som av hälsoskäl avslutade
arbetet i Sveriges industrier för att starta ett privat företag inom
valutaväxlingsindustrin.

Väldigt tidigt upptäckte han de stora
möjligheterna för penningtvätt inom branschen, som flera utnyttjar för
skattefusk. Han rapporterade dessa problem till flera myndigheter i Sverige.

Sedan 2001 har Bahman underättat Sveriges myndigheter om problem i
Sveriges antipenningtvättssystem som gör att terrorismfinansiering kan ske i
Sverige.

Politiker, både i EU och i Sverige, har, för att skydda folket
mot penningtvätt, stiftat väldigt bra lagar mot penningtvätt och
terrorismfinansiering.

När Riksdagen genomförde den nya lagen i februari
2009 var Bahman med sina tio års kontakt med myndigheter säker på att den i
teorin så bra lagen inte skulle fungera effektivt mot penningtvätt på grund av
svagheter i de ansvariga myndigheter, vilka grundas i de anställdas likgiltighet
och deras byråkratiska sätt.

För att påvisa problemet i praktiken så
registrerade Bahman ett växelkontor kallat Itoch den 22:e juni 2010.

Klicka här för att läsa ”Itoch – ett hot mot Sverige”!

Genom att registrera Itoch undkom Bahman alla Sveriges
antipenningtvättslagar (Lag 2009:62, lag om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism) därför att licensiering är kärnan i att kontrollera
pengaöverföring. Enligt lagen kan bara växelkontor med tillräcklig kompetens få
en licens, så att myndigheterna ska kunna kontrollera växelkontor och skydda
samhället mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Registreringen av
Itoch skedde 17 månader att Lag 2009:62 genomförts, och likgiltigheten alla
myndigheter visat gentemot Itoch visar att Sverige fortfarande är kvar i
situationen före lag 2009:62, och den situationen var ju enligt våra politiker
farlig för samhället.

Den nya antipenningtvättlagen försökte avsluta den
tidigare eran då vem som helst enkelt kunde starta ett växelkontor och utan
samhällets kontroll ha tillgång till landets banksystem.

Klicka här för att se videon  ”Ett ineffektivt system mot penningtvätt”!

Vid sidan av Bahman
Azadfars försök att stoppa penningtvätten arbetade hans seriösa växelkontor
Parca HB vidare, utan att det blev någon åtgärd mot penningtvätt.

Bahman
skrev en analys och adresserade den till Sara Ekstrand, därför att Bahman och
Sara tidigare haft korrespondens, men analysen gällde ju inte bara henne och FI
utan också alla övriga myndigheter som är ansvariga för att stoppa
penningtvätten så Bahman skickade analysen även till dem.

Klicka här för att läsa en sammanfattning av analysen!

Bahmans analys har tre huvudpunkter:

1 – Den nya lagen kan inte
stoppa penningtvätten eftersom det finns stora brister i Sveriges
antipenningtvättsystem.

2 – Registrerandet av Itoch och dess tillgång
till Sveriges banksystem är bra bevis på att problemen finns kvar och Sverige är
sårbart för penningtvätt och terrorismfinansiering.

3 – Svagheterna i
Sveriges antipenningtvättssystem kommer från oviljan från byråkraterna som
arbetar på myndigheterna.

Sara Ekstrands svar på Bahmans analys var
hänsynslös, och hon nämnde inte ens de tre huvudpunkterna i analysen.

Klicka här för att läsa Sara Ekstrands svar sida 1 !

Klicka här för att läsa Sara Ekstrands svar sida 2!

Sara
Ekstrand förstod inte meningen med att registrera Itoch. Hon hittade ett annat
företag med samma namn, utan att kolla upp att dess ägare inte var Bahman
Azadfar. Hon fortsatte genom att uppläxa Bahman angående det andra
Itoch-företaget och lagstiftningen.

I andra delen av hennes svar
försökte hon hitta fel i Bahmans andra, seriösa, växelkontor Parca HB. Hon
anklagade Parca HB för att inte vara registrerade hos FI längre.

Hon
jobbade på FI, men hon kände inte till att alla registrerade växelkontor blev
oregistrerade då den nya lagen genomfördes, så att de skulle behöva söka
särskild tillstånd och efter det återigen bli registrerade hos FI.

Varför involverade Sara Ekstrand Parca HB i ett ämne som påvisade
svagheter i Sveriges antipenningtvättssystem?

Att försöka slå tillbaka
kritiker genom att beskylla dem för att inte känna till lagen eller bryta mot
den, eller genom att sätta dem under granskning är en känd metod hos byråkrater.
Denna metod fungerar för dem och eliminerar den mesta av kritiken då bara ordet
”granskning” gör många människor nervösa. Särskilt om kritikernas företag står
på spel.

Bahman svarade på Sara Ekstrands irrelevanta brev genom att ta
upp felaktigheterna i det.

Klicka här för att läsa Bahmans svar sida 1!

Klicka här för att läsa Bahmans svar sida 2!

I slutet av sitt brev frågade Bahman Sara en fråga om
huvudämnet:

”Är det rätt att en person så enkelt kan registrera ett
företag som ”Itoch” och hålla sig borta från Finansinspektionens tillsyn?”

Varken Sara Ekstrand eller någon annan anställd på FI svarade alls på
denna nyckelfråga.

Svaret på denna fråga är svaret på problemen med
penningtvätt.

När ingen vill svara på denna nyckelfråga betyder det att
ingen bryr sig tillräckligt om växelkontor som Itoch som är utom kontroll. Detta
är emot lagen och en sådan här syn och ett okänt antal växelkontor liknande
Itoch, har gjort Sverige till ett paradis för penningtvättare, och gör landet
sårbart för terrorismfinansiering och rentav terroristattacker som den Taimour
Abdulwahab utförde.

FI borde betänka Bahman Azadfars analys och försöka
hitta ett sätt att stoppa de hundratals illegala växelkontor, såsom Itoch, och
ta kontakt med andra myndigheter som Finanspolisen, Säpo och Skatteverket för
att skapa ett bättre antipenningtvättssystem för att skydda Sverige mot
penningtvätt och terrorismfinansiering. Men istället straffade de Bahman för
hans kritik.

Byråkrater inom FI missbrukade sin makt och utan att läsa
Bahmans seriösa företag Parca HBs nya ansökan om tillstånd förkastade de den. På
grund av detta orättvisa beslut var Parca HB tvunget att stänga ner sitt arbete.

Det fåniga i detta är att varken före eller efter att de stoppade det
seriösa växelkontoret Parca HB försökte de ta kontakt med Itoch, eller andra
illegala växelkontor för den delen, för att stoppa dem.

Illegala
växelkontor tillåts hela tiden fortsätta sin verksamhet utan några problem.

Parca HB protesterade mot FIs beslut och krävde att de skulle omvärdera
ansökan. Slutligen sa FI ja, och Parca HB fick sin licens.

Var Parca HBs
tillstånd avslag ett vanligt avslag eller var det en medveten, bestraffande
handling?

Om det endast var ett avslag som många andra bland FI, varför
skulle Bahman Azadfar betala FIs byråkrater för avslaget och fråntas rätten att
arbeta i fem veckor.

Utöver det faktum att Parca HB betalade 35.000
kronor för ansökan så betalas FIs personal med skattepengar för att de ska läsa
folks ansökningar ordentligt.

Avslag och likgiltighet är utbredda
handlingssätt i FI, men inte bara inom FI, utan även på andra ställen där
byråkrater är vanliga.

Just denna likgiltigheten var ämnen Bahman
Azadfar protesterade mot i sin analys. Likgiltigheten som du kan se återkomma i
Sara Ekstrands svar. Likgiltigheten som människor kan se finns hos Sveriges
polis.

Anledningen till denna likgiltighet är den svaga kontroll
samhället har på byråkratin.

Klicka här för att se  ”Byråkratin, den bortglömda myndigheten”

Om att neka Parca HBs ansökan var uttänkt och avsiktlig och en reaktion
på Bahmans ihållande kritik mot penningtvätt och likgiltigheten hos FIs
anställda, visar det på hur byråkrater missbrukar sin makt för att hämnas på,
straffa och tysta en kritiker.

Allt sådant beteende är symptom på ett
byråkratiskt handlingssätt. Den stora frågan som skapas då blir; Hur ska
samhället kontrollera byråkraterna och skydda sitt land från deras maktmissbruk?

 

 

Om du tyckte om detta inlägg, överväg att skriva en kommentar eller prenumerera på uppdateringar och få framtida inlägg direkt till din RSS-läsare.

One Comment

Skriv en kommentar