En sammanfattning av analysen!

 

hawala_small

Klicka på bilden för en större bild!

Förord

Jag och min fru har under nio års tid varnat olika myndigheter för pengatvätt och terrorfinansieringar. De senaste åren har myndighetsorgan som Finansinspektionen valt att skylla denna negligering på bristfälligheter i landets antipengatvättslagstiftning.

Vi väntade på förändring med det ny EU direktivet inom området samt den inverkan det skulle ha. Den 1 augusti 2010 trädde lagen i kraft men några märkbara skillnader syntes inte och kommer förmodligen inte heller att synas. Anledningen är att vi här i Sverige har stora svagheter i våran struktur, något jag hoppas kunna upplysa er om genom detta.

Den här texten är skriven som ett brev till Sara Ekstrand som svarade på mitt senaste brev till FI. Hennes namn samt FI är återkommande i texten, dock är det inte rättvist att sätta all kritik på just FI. Den här texten är även till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Säpo.

I huvudsaken och i olika exempel nämns Iran. Jag är ursprungligen ifrån just Iran och därför har det varit naturligt att använda det som exempel. Emellertid går det minst lika bra att byta ut Iran mot något annat muslimskt land (Somalia, Pakistan etc.) där Hawala systemet är utbrett och används. För att exemplifiera detta har jag i Form 4 haft Somalia som utgångspunkt. Min fru och jag har trots motgångar bestämt oss att fortsätta våra försök att få stopp på pengatvätt och terrorfinansiering här i Sverige. …

//Bahman Azadfar

Borås, 2010-11-12

 

Till Sara Ekstrand,

Mitt namn är Bahman Azadfar och tillsammans med min fru driver vi Valutaväxlingsföretaget Parca HB. Jag skrev till dig den 6 juni 2010 vilket du svarade på den 7 juli samma år. Du skrev då följande:

” Den 1 augusti 2010 träder den nya betaltjänstlagen i kraft vilket innebär att alla företag som tillhandahåller betaltjänster, som exempelvis penningöverföring och valutaväxling, måste ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Det är ett EU- direktiv som ligger bakom den nya lagen och genom direktivet kommer det att gälla samma regler om betaltjänster i hela Europa.

… Vi kommer sedan att bl.a. kunna göra platsbesök hos företagen och de som visar sig inte följa lagens regler, kan drabbas av sanktioner i form av straffavgifter och i sista hand förlora sina tillstånd, vilket betyder att de måste stänga sin verksamhet.”

Trots tillhandahållandet av detta svar så kan jag inte dela din optimism, främst då det föreligger sådana grundläggande brister i vårt system. Till den grad att lagen kommer bli lika ineffektiv som den tidigare lagstiftningen. Det faktiska antipengatvättssystemet gör Sverige sårbart för just pengatvätt och terrorfinansiering. Denna allvarliga brist inom området tillåter kriminella och terrorister att i stor utsträckning att utnyttja Sverige för att nå sina mål.

För att påvisa detta, registrerade jag ett företag via internet som heter ”Itoch”.När det var klart gick jag avsiktligen till Swedbank där jag öppnade tre olika konton i SEK, EUR och USD. Jag valde just Swedbank för att de bankens anställda i Umeå upptäckte att ”Mehdi Arbab” höll på att bryta mot lagen . Det var en ren slump och inte något inre kontrollsystem av banken som ledde till detta. Om så inte varit fallet så hade det faktiskt lärt sig något av Arbabfallet och varit mer försiktiga när jag valde att öppna konton för exakt samma verksamhet. FI gör inget trots den nya lagstiftningen. Jag kunde med samma enkelhet starta företaget Itoch nu som Mehdi Arbab kunde starta företaget Aram då. Det verkar som om ingen lärt sig något av Arbabfallet. Rent praktiskt är det möjliggjort att fler kan skapa liknande företag som Arbab med samma syfte.

Om ni vänligen ser på form 1 som visar hur enkelt ”Aram” kunde och ”Itoch” kan använda sig av brister i myndighetssystemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Som ni kan se i formen kan Aram, Itoch och en rad andra växlingskontor missbruka den klyfta som finns mellan myndigheter (och inom) för att tjäna pengar. När det kommer till Arbabs konto visade sig att han under 2008 hade 10,1 miljarder kronor i transaktioner. Se här Newzglob

växlingskontor har normalt sett en 3 % avgift per transaktion. Men i sådana fall som detta, högrisksfall, betala upp till 16 % enligt EU:s ekonomiska konsult; Emadi. Se här (Från persiska delen av BBC).
Sålunda kunde Arbab under 2008 tjäna mellan 300 miljoner till 1,6 miljarder kronor.

 

Har vi då lärt oss något från Arbabfallet?

Mitt svar är nej!

Med så många utsprida myndigheter med brister kan vi räkna med fler fall som liknar Arbabfallet. Han hade otur. Det finns många som i flera år missbrukat systemet och brutit mot den gamla antipengatvättslagen och som nu fortsätter bryta mot den nya APL, tillsynes ostörda. Företaget ”Irex” från 1988 har förlöjligat myndigheter, regelverk och lagar här i Sverige och har i denna process tjänat väldigt mycket pengar. Irex har upptäckt alla svagheter och brister i Sveriges finansiella system och har blivit något av en mall för andra att kopiera.

Hur kan vi stoppa dem och genomdriva lagen? Det första steget är att vi måste vara självkritiska. Vi måste ha tillräckligt mod att våga erkänna våra misstag och våga kritisera våra aktiviteter.

 

form1_small

Form 1

Klicka här för en större bild!

Form 1 visar oss vårt problem. Vi har spridit ut våra myndigheter på ett sådant sätt att den viktiga interna kommunikationen mellan dem inte fungerar. En sådan uppbyggnad som pågått under många år är uppbyggt för en annan tid och andra omständigheter. Denna uppbyggnad fungerar inte för denna nya era och de nya metoder som följer med den. Nämligen penningtvätt och finansiering av terrorism genom Hawala systemet.

Det är inte tillräckligt att ändra lagen. Vi måste också ändra vår myndighetsdisposition för att möjliggöra en tillämpning av lagen.

Det är inte tillräckligt att ändra lagen. Vi måste också ändra vår myndighetsdisposition för att möjliggöra en tillämpning av lagen.

Sara, precis som du skrev till mig har nu, från och med 1 augusti 2010, den nya lagen trätt i kraft. Numera måste varje pengaväxlingsföretag skicka in en ansökan för att få tillstånd att driva pengaväxling. Ni skickade information om ansökan för tillstånd till Parca HB (Parsa) men inte någon sådan till Itoch eftersom ni inte har någon aning om att det ens existerade.
Ni kan komma till Parsas kontor och kontrollera våra rutiner men en sådan granskning av företag kommer inte inkludera Itoch. Jag frågade Bolagsverket vilken typ av kontakt och informationsutbyte rörande pengaväxlingsföretag de hade med FI. Svaret blev ”Vi ger inte ut pengaväxlingsföretag namn till FI och FI kräver inte någon sådan information av oss.” Det är av just den anledningen som ni inte skickade ut någon information till Itoch eller någon motsvarande påminnelse om tillstånd. När myndigheter tillåter pengaväxlingsföretag som Itoch att starta sin verksamhet utan att ha tillstånd, underminerar de syftet med tillstånd samt att det bryter mot EU direktivets artikel 36 (1) (2).

Medan lagändringen inte har någon effekt på Itoch och dess aktiviteter.

Vad förväntar ni er? Förväntar ni er att någon eller några som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism skall friviligt komma till er för att få tillstånd?

Det är inte enbart brister mellan FI och Bolagsverket. Det finns flertalet brister mellan FI, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt Säpo. Dessa myndigheter har minimal mängd information om Hawala och dess problematik. Om ni hade haft tillräcklig kännedom om Hawalas utformning hade ni gjort en center för att samordna era aktiviteter. Endast en sådan samordning, som jag väljer att kalla ”Hawala enheten”, kan bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på ett effektivt sätt. Det är mitt förslag i egenskap av Hawala expert.

Varför är en ”Hawala enhet” nödvändig? Huvudorsaken är:

penningtvätt och finansiering av terrorism samt skattefusk sitter ihop inom pengaväxlingsindustrin, speciellt inom Hawala systemet. Om någon begår något av de ovannämnda brotten, kan han med eller utan vetskap om det även utföra de andra brotten. Detta är oerhört viktigt att pointera.
Hawala är som en trehövdad drake. För att kunna döda draken måste man avlägsna huvudena samtidigt. Om man bara hugger av en eller två huvuden så fortsätter draken att leva och efter ett tag växer huvudena ut igen.

Negligering av detta faktum tillåter penningtvätt och finansiering av terrorism. I nuläget arbetar varje myndighet för sig självt, detta helt utan att inse att för att nå någon framgång inom sina arbetsområden krävs samarbete. Till exempel, så är inte Säpo intresserade hur en pengaväxlingsföretag tvättar pengar. De är ute efter att stoppa terrorfinansieringen men utan att förstå vikten av pennigtvätt. Säpo kan inte spåra terrorfinansieringarna eftersom mestadels av pengarna som stödjer terrorism är svarta. Någon som inte förstår detta samband mellan penningtvätt och finansiering av terrorism kan inte heller stoppa det. Penningtvätt och terrorfinansiering är i det avseendet som en siamesisk tvilling.
Samma sak gäller relationen mellan skattefusk och penningtvätt samt mellan svarta pengar och kriminalitet. Striden mot ett av de ovan nämnda brotten av en myndighet som saknar en utförlig kommunikation med andra myndigheter, leder endast till att de kriminella blir mer vaksamma inom andra områden. För att exemplifiera, om skatteverket går till domstol mot ett pengaväxlingsföretag för skattefusk, så kan verksamheten diskret fortsätta med andra brott som penningtvätt och finansiering av terrorism.
Denna splittring i samarbetet mellan myndigheterna skapar en väldigt farlig klyfta. En klyfta som kriminella använder för penningtvätt och finansiering av terrorism. För det system som Hawala i dagsläget har krävs ett effektivt sätt att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Emellertid är det inte allt. EU:s direktiv kräver ett effektivt system. Det system vi har idag överensstämmer inte med det i Direktiv 2005/60/EC som i artikel 33 (1) stadgar följande:

“Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.”

form2_small

Form 2

Klicka på bilden för en större bild!

I form 2 kan ni se mitt förslag till ett effektivt system. Detta system kan på ett tillfredställande sätt fylla de rekvisit som direktivet satt upp. Att inte glömma är den gyllne regel vi har i Sverige att hindra brott innan de uppstår, dess förebyggande. Det verkar som vi har förbisedd denna gyllne regel när det kommit till våra anti-pennigtvättslagar. Vi måste förebygga och stoppa brott innan de sker. Direktiv 2005/60/EC reglerar också denna förebyggnad.

Utöver de faktum att penningtvätt, finansiering av terrorism och överträdelse mot FN sanktioner är olagliga, så står vårt liv på spel.

Hur mycket vi än vill så kommer vi kunna ge Kenneth Wallins liv tillbaka till honom. En Svensk soldat bland många som dött i Afganistan.

Hawala enheten kan existera och förebygga brott, de kan hindra oärliga pengatvättsföretags verksamheter innan de gör skada. Jag har välplanerade förslag till Hawala enheten som kan hjälpa den effektivt. Det här brevet är dock inte rätt sätt att förmedla dessa på.

Den motvilliga uppdragstagaren utgör ett hinder

För att seriöst kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism krävs i första hand en förståelse för problemen. För att kunna få en förståelse måste man samla information om penningtvätt och finansiering av terrorism. Viljan att få förståelse för problematiken blir i sig en motivering till att vilja samla information. Denna brist på viljan att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism utgör ett stort hinder för insamlandet av information. Att inte samla information innebär att man inte förstår problemet. När de myndighetsanställda, som FI, inte förstår sig på hawala problematiken. Kan de omöjligen analysera problemet och hitta en lösning till det.

Terrorism är likt ett isberg. Toppen utgör de terrorister som strider i fält, synliga, men de utgör endast toppen. Den osynliga delen är större och mycket farligare än den lilla del som syns på toppen. Denna osynliga del av terrorismen är en enda stor supportgrupp. Många som arbetar med rekrytering av terrorister och hur de ska vara verksamma. Allt detta möjliggörs tack vare pengar. Utan pengar skulle ingen terrorverksamhet kunna utgöra något seriöst hot. Bara för att vi inte kan se denna undre del av isberget, innebär det inte att den inte existerar! Säkerheten på flygplatser måste hitta och stoppa den synliga delen av terrorismen.

Ett centraliserat samarbete för Hawala eller motsvarande Hawala Enhet med några representanter från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Säpo och FI, skulle vara väldigt effektivt på många olika sätt: 1. Det skulle kunna leda till en effektivare bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism med ett samlat vidtagande av åtgärden.

2. Det skulle kunna leda till bättre intern kontroll och kritisering. De anställda från olika myndigheter skulle kunna se hur andra myndigheter arbetar på såväl insidan som utsidan. I en sådan situation uppstår ofta konstruktiv kritik som kommer förbättra myndigheterna och öka samarbetet dem sinsemellan. Vi får inte glömma det faktum att mer eller mindre samma metod används för att uppehålla en modern demokrati. Uppbyggnaden består i stor del av, den lagstiftande makten, den verkställande makten och den drömmande makten. De är alla sammanlänkande och har kontroll över sitt egna område.

För Sverige som ett demokratiskt land anarkism i finanssystemet är farligt

Vem är ansvarig för Mehdi Arbab fallet?

Alla och ingen? är det inte så? När alla eller ingen är ansvariga för någonting, så är det ren anarkism. Med detta i beaktande kan vi konstatera att de faktiska systemet är anarkistiskt. Ni kan se kaoset i systemet i Form 1. Vår uppgift är att försöka ordna upp detta kaos och skapa ett demokratiskt system.

Det moraliska ansvaret är en viktig parameter

Vi har alla ett moraliskt ansvar inte bara inom vårt jobb men även utanför. Mitt är att nämna bristerna i systemet för er. Eran är att göra ert främsta för att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är människans liv som står i centrum i det här området. Det är i slutändan människors liv som står på spel när terrorister attackerar. Vi skickar våra barn till områden likt Afghanistan som soldater för att strida för fred. Medan vi samtidigt i egenskap av förälder, synskon, vänner och grannar gör det lättillgängligt för terrorister att köpa vapen och ammunition, samma ammunition som dödar våra barn där.

Har ni aldrig tänkt hur Al-Queade och Talibanerna har kunnat strida mot demokratiska länders arméer sen 2001? Hur de förser sig själva med vapen, utrustningar, mat och kunnat etablera en fungerande logistik under nio år?

En stor del av deras inkomst kommer från narkotikahandel. Terroristerna säljer droger i vårt land med hjälp av kriminella och sedan med hjälp av Hawala systemet så får de intäkterna i Afghanistan, Somalia osv. Terroristerna utger sig själva för att vara tillsynes vanliga passagerare för att kunna gå förbi säkerheten på flygplatser. Och för att finanserna sina aktiviteter utger de sig för att vara en oskyldig civil som vill skicka pengar till sin familj eller för att köpa någon vara.

VI kan inte stoppa våra flygplan från att lyfta på grund av att några passagerare ”kan vara” terrorister. Istället för att göra så har vi valt att filtrera bort terroristerna från oskyldiga genom att ha ett säkerhetssystem. Ingen vill att oskyldiga ska drabbas på flygplatser, lika lite som genom Hawala systemet. Vi har redan ett säkerhetssystem för flygpassagerare, nu gäller det att ha ett säkerhetssystem för våra penningförsändelser. Vi har seriösa problem i det sistnämnda. Det är det enda jag verkligen försöker förmedla här!

Det är inte accepterbart i ett modern land att så många penningtvätt och finansiering av terrorism sker mitt under näsan på myndigheterna. Det finns en paradox gällande anti-penningtvättslagen i Sverige. I teori är penningtvätt och finansiering av terrorism förbjudet men i praktiken så är det tillåtet.

Jag väntade på att den nya lagstiftningen innan jag påbörjade nya försök att hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det här brevet är bara början.

Det finns många olika aspekter i pengaväxlings industrin och Hawala systemet som är osagda. Jag har praktiska föreslag som kommer kunna hjälpa er utveckla och förbättra de brister som idag finns. Förbättra de till den grad att penningtvätt och finansiering av terrorism lagstiftningarna får en praktisk innebörd. Jag är mer än villig att hjälpa till och besvara era frågor angående Hawala systemet, från A till O.

Med Vänliga Hälsningar, Bahman Azadfar