Lag och dokument


1-EU Directive 2005


2- Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism


3- Finansinspektionens författningssamling


4-penningtvätt och finansiering av terrorism en bättre riskhantering, 18 April 2013


5- The Shadow Economy in Europe, 2013


6- penningtvätt En nationell riskbedömning, 30 augusti 2013


7- Penningtvätt
– kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud, Betänkande av 2010 års penningtvättsutredning, Stockholm 2012


8-”Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott”, Publicerad 2013-12-29 00:45