Öppetbrev

1- Öppetbrev till Beatrice Ask 2014-01-14 inklusive en bilaga (Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott)

2- Öppetbrev till Reinfeldt 2014-03-25 inklusive en bilaga (Vi vet inte)

3- Brev till Reinfeldt 1 september 2014